Antologien.dk

antologien.dk kan du lære det, der er vigtigt at lære i dansk på gymnasiet

Antologien.dk er et digitalt læremiddel, der består af en omfattende tekstantologi, analysevejledninger og et grundigt danskfagligt leksikon.

PS: Se også elevsiden henvendt til elever - og lærersiden for lærere.

Antologi

Antologi-delen består af tekster, som er tematisk inddelt. Der er lige nu 27 temaer. Hvert tema indeholder samlinger af flg. teksttyper:

  • Sagprosa (links til skriftlige informations- og opinionstekster)
  • Litterære tekster (epik og lyrik)
  • Billeder (især kunstbilleder)
  • Musik (sangtekster)
  • Reklamer (reklamebilleder og -film)
Faglige sider

Antologien.dks faglige sider indeholder flg. menupunkter:

  • Tekstanalyse med vejledninger til tekstanalyse af forskellige genrer samt grundigt materiale om argumentation, retorik og kommunikation
  • Danskleksikonet, som er inddelt i sektionerne Sprog, Litteratur, Medier, Genrer og 'Andre begreber' med opslag om alle relevante danskfaglige delemner
  • Litteraturhistorie-leksikon med artikler om de væsentligste litterære perioder og retninger.
  • En digitaliseret udgave af J. Lorenzens leksikon Litteratur, udgivet af Gads Forlag i 1976.
Temaer

Teksterne i antologien er ordnet i følgende temaer: alderdom, barndom, Danmark, død, ensomhed og stigmatisering, familie, følelser, hverdagsliv, identitet, krig, kriminalitet, krop, kunst, kærlighed, kærlighedsbrud, køn, litteratur, livskvalitet, medier, musik, politik og samfund, rusmidler, seksualitet, sport, sprog, sygdom og tro.
Senere vil tilføjes temaerne by og land, etik og moral, fremtid, idoler, natur, reklamer og mode, skole, ungdom og venskab.

Varedeklaration:

Antologien.dk indeholder lige nu: 533 sagprosalinks, 429 kortprosatekster og noveller, 722 digte, 983 kunstbilleder, 297 sangtekster og 440 reklamer samt 488 danskfaglige leksikonartikler.

I forbindelse med tekstanalytiske undersøgelser af en bestemt tekst vil du altid kunne finde relevante tekster på antologien.dk at perspektivere til. Det gælder også til skriftlig eksamen, hvor der jo ikke er internetadgang.

Glossary

Etik og moral

Moral er regler for, hvad man opfatter som rigtig og forkert, som god eller dårlig opførsel. Etik er de overvejelser, der ligger til grund for, at man opfatter noget som moralsk rigtigt (acceptabelt) eller moralsk forkert (uacceptabelt).
Fx vil de fleste opfatte det som umoralsk, hvis en ung mand står lige foran sin kæreste og tungekysser og gramser seksuelt på en anden.
Grunden til, at mange opfatter en sådan opførsel som umoralsk er, at de mener, at en persons handlinger bl.a. bør bygge på et etisk princip om, at man skal behandle andre mennesker godt, retfærdigt og respektfuldt. Og i det her nævnte eksempel gør den unge mand det direkte modsatte: Han behandler kæresten urimelig dårligt, ydmyger ham/hende og gør ham/hende meget ked af det.

Kærlighedsbrud

Med 'kærlighedsbrud' menes her, at et kærlighedsforhold brydes, således at parterne skilles.

Stigmatisering

Stigmatisering betyder brændemærkning eller stempling; en stigmatiseret person er en, der er lukket ude fra og uønsket i et bestemt fællesskab. Mobning er en form for stigmatisering.

Fri adgang til antologien.dk

Der er fri adgang for lærere med unilogin til antologien.dk. Er du som lærer interesseret i at få fri adgang for dine klasser i skoleåret 2021-22, så SKRIV EN BESKED.

Antologien.dk må bruges til eksamen: Hvis det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, at din klasse har brugt antologien.dk som læremiddel i undervisningen, og hvis din lærer har fået godkendt klassens brug af antologien.dk af skolens ledelse, vil du have adgang til alt materiale på siden til eksamen. Vær dog opmærksom på, at du til eksamen ikke må klikke på de eksterne link i antologien.dk, fx links til artikler i onlinemedier mv. Det er ikke tilladt.

***

Det generede Astrid en Kende, at Veninden saa frimodigt talte om "at elske". Man stod her over for et Verbum, der var paa sin Plads i den finere Digtning – dér forstod Astrid i fuldt Maal at paaskønne det, det vidste hun med sig selv, men hun fandt det smagløst at bruge det i det virkelige Liv.

Fra novellen Genfærdsliv (1944) af Jørgen Nielsen.

Antologien til dansk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK 2022 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-2-5 | Kontakt