Velkommen

Antologien.dk er et digitalt læremiddel til dansk, som består af:

  • en antologi med mere end 1000 sagprosalinks, noveller, digte, billeder, musiknumre og reklamer. Antologien er organiseret i ca. 30 temaer, som elever forhåbentlig vil finde relevante og motiverende at arbejde med
  • et omfattende danskfagligt leksikon med grundige opslag om alle relevante danskfaglige begreber og delområder
  • en opgavesektion med receptive og produktive opgaver til et udvalg af teksterne fra antologien. Denne opgavesektion vil være klar til brug i skoleåret 2020-21.

Antologien.dk's primære målgrupper er elever og lærere i gymnasiale uddannelser (stx, hf, htx/eux og hhx), men også elever i 9.-10.klasse kan få udbytte af meget af materialet.

Antologien til dansk er først og fremmest tænkt til brug i faget dansk. Det er dog oplagt at inddrage stof fra dette digitale læremiddel i tværfaglige sammenhænge, når faget dansk indgår heri. I kreative fag, der har med billedkunst og musik at gøre, kan en del af teksterne også have relevans.

Du kan bestille fri adgang her, hvis du er lærer: https://antologien.dk/index.php?id=7.

Der vil også være mulighed for at oprette sin klasse som testklasse med gratis adgang til antologien.dk i skoleåret 2019-20. De eneste betingelser for at blive testklasse er, at eleverne svarer på evalueringsspørgsmål i december og maj, og at læreren udarbejder en skriftlig evaluering af brugen af antologien.dk i maj 2020. Er I interesseret i at blive oprettet som testklasse, så skriv til jik[snabela]antologien.dk.

Der kan bestilles klasse- eller skolelicens her: https://antologien.dk/index.php?id=3234.

Der kan bestilles privatlicens her, hvis du ikke er lærer eller elev på en skole: https://antologien.dk/index.php?id=7329.

Mange hilsener fra Jørn Ingemann Knudsen, redaktør og fagforfatter for antologien.dk.

Glossary

Produktiv opgave

En produktiv opgave har fokus på at producere (egne) tekster - i modsætning til en receptiv opgave, der handler om at forstå (andres) tekster. De produktive opgaver på antologien.dk går derfor ud på, at eleverne skal anvende deres almene og danskfaglige viden og forståelse til at producere egne tekster.

Antologien til dansk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK 2019 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-2-5 | Kontakt