Velkommen

Antologien.dk er et digitalt læremiddel til dansk, som består af:

  • en antologi med mere end 1000 sagprosalinks, noveller, digte, billeder, musiknumre og reklamer. Antologien er organiseret i ca. 30 temaer, som elever forhåbentlig vil finde relevante og motiverende at arbejde med
  • et omfattende danskfagligt leksikon med vejledninger i analyse af forskellige tekstgenrer og grundige opslag om alle relevante danskfaglige begreber og delområder

Antologien.dk's primære målgrupper er elever og lærere i gymnasiale uddannelser (stx, hf, htx/eux og hhx), men også elever i 9.-10.klasse kan få udbytte af meget af materialet.

Antologien til dansk er først og fremmest tænkt til brug i faget dansk. Det er dog oplagt at inddrage stof fra dette digitale læremiddel i tværfaglige sammenhænge, når faget dansk indgår heri. I kreative fag, der har med billedkunst og musik at gøre, kan en del af teksterne også have relevans.

Du kan bestille fri adgang her, hvis du er lærer: https://antologien.dk/index.php?id=7.

Der kan bestilles privatlicens her, hvis du ikke er lærer eller elev på en skole: https://antologien.dk/index.php?id=7329.

Mange hilsener fra Jørn Ingemann Knudsen, redaktør og fagforfatter for antologien.dk.

PS: En opgavesektion indeholdende receptive og produktive opgaver, som tager udgangspunkt i antologi-delens tekster er under udarbejdelse. Den forventes dog først klar i løbet af 2021.

Glossary

Produktiv opgave

En produktiv opgave har fokus på at producere (egne) tekster - i modsætning til en receptiv opgave, der handler om at forstå (andres) tekster. De produktive opgaver på antologien.dk går derfor ud på, at eleverne skal anvende deres almene og danskfaglige viden og forståelse til at producere egne tekster.

Antologien til dansk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK 2020 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-2-5 | Kontakt