Antologi

En tekstantologi ordnet i temaer

Denne del af hjemmesiden er en antologi, der indeholder en stor samling af forskellige typer af tekster.

Antologien er inddelt i 27 forskellige emneområder (temaer), som forhåbentlig vil være interessante og vedkommende at beskæftige sig med.

Her er masser af tekster, der knytter an til temaer, som har at gøre med alderdom, barndom, Danmark, død, ensomhed og stigmatisering, familie, følelser, hverdagsliv, identitet, krig, kriminalitet, krop, kunst, kærlighed, kærlighedsbrud, køn, litteratur, livskvalitet, medier, musik, politik og samfund, rusmidler, seksualitet, sport, sprog, sygdom og tro.

Senere vil antologien blive opdateret med nye temaer, bl.a. temaerne by og land, etik og moral, fremtid, idoler, natur, reklamer og mode, skole, ungdom og venskab.

Hvert tema i antologien indeholder samlinger af følgende teksttyper:

  1. Sagprosa (links til skriftlige informations- og opinionstekster)
  2. Litterære tekster (epik (kortprosa og noveller) og lyrik)
  3. Billeder (især malerier, men også fotografier af skulpturer og kunstinstallationer)
  4. Musik (sangtekster)
  5. Reklamer (danske og enkelte udenlandske reklamebilleder og -film)

Glossary

Etik og moral

Moral er regler for, hvad man opfatter som rigtig og forkert, som god eller dårlig opførsel. Etik er de overvejelser, der ligger til grund for, at man opfatter noget som moralsk rigtigt (acceptabelt) eller moralsk forkert (uacceptabelt).
Fx vil de fleste opfatte det som umoralsk, hvis en ung mand står lige foran sin kæreste og tungekysser og gramser seksuelt på en anden.
Grunden til, at mange opfatter en sådan opførsel som umoralsk er, at de mener, at en persons handlinger bl.a. bør bygge på et etisk princip om, at man skal behandle andre mennesker godt, retfærdigt og respektfuldt. I det her nævnte eksempel gør den unge mand det direkte modsatte: Han behandler kæresten urimelig dårligt, ydmyger hen og gør hen meget ked af det.

Kærlighedsbrud

Med 'kærlighedsbrud' menes her, at et kærlighedsforhold brydes, således at parterne skilles.

Stigmatisering

Stigmatisering betyder brændemærkning eller stempling; en stigmatiseret person er en, der er lukket ude fra og uønsket i et bestemt fællesskab. Mobning er en form for stigmatisering.

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt