Faglige sider

Når antologien.dk åbner, vil der under menuen 'Faglige sider' være adgang til følgende undermenuer:

  1. Tekstanalyse - Her er vejledninger i, hvordan man undersøge forskellige teksttyper.
  2. Danskleksikon - Et leksikon indeholdende kortere og længere opslag om danskfaglige begreber og delemner. Leksikonet er opdelt i følgende underafdelinger: Sprogligt perspektiv, litterært perspektiv, mediemæssigt perspektiv, genrer og andre begreber.
  3. Litteraturhistorie - En gennemgang af kendetegn ved de væsentligste litteraturhistoriske perioder og litterære retninger.
  4. Tidslinjer - Et par opstillinger, der skal give overblik over historiens gang. Den ene har fokus på forskellige kunstneriske retninger, den anden på litteratur.
  5. Danskfaglige links - En linksamling indeholdende henvisninger til hjemmesider om danskfaglige emner. Her er også en samling af link, der kaldes 'Eksamenslink'. Den er tænkt til brug ved mundtlig eller skriftlig eksamen i dansk - hvis man har adgang til internettet - og lige mangler at få genopfrisket vigtig viden om et specifikt danskfagligt delemne.
  6. Tekstoversigt - En oversigt over tekster på antologien.dk - ordnet efter tidsperiode, udgivelsesår, genre, kunstnernavn og tema.

Til toppen

Antologien til dansk | © Forlaget Dansksiden.dk 2018 | CVR 27301754 | Kontakt