Antologien.dk

antologien.dk kan du lære det meste af det, der er vigtigt at lære i dansk på gymnasiet

Antologien.dk er et grundigt digitalt læremiddel, der består af en antologi-, teori- og opgavedel.

Læremidlet er klar til brug d. 5. august 2019. Til den tid vil skoler kunne købe en billig et-, to- eller treårig licens. For lærere er der mulighed for at få fri adgang i en uge, så materialet kan ses an.

Du er naturligvis velkommen til at stille alle mulige spørgsmål om læremidlet.

Antologien.dk må bruges til skriftlig eksamen

Til eksamen i Dansk A er der begrænset adgang til internet. Men hvis din klasse har brugt antologien.dk som 'lærebog' i undervisningen, vil du have adgang til alt materiale på siden - også til eksamen.

I § 6, stk. 3 og 4 i bekendtgørelsen for prøver og eksamen i gymnasiale uddannelser står nemlig:

Stk. 3. Adgang til internettet under prøverne er ikke tilladt for eksaminanden, jf. dog stk. 4 (...), medmindre der for den enkelte prøve er givet adgang hertil.
Stk. 4. Eksaminanden kan under en prøve, hvor adgang til internettet ikke er tilladt efter stk. 3, anvende internettet, for så vidt angår digital adgang til undervisningsmateriale, (...) såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt.

Antologi

Antologi-delen består af tekster, som er tematisk inddelt. Der er mere end 30 temaer. Hvert tema indeholder samlinger af følgende teksttyper:

 • Sagprosa (links til skriftlige informations- og opinionstekster)
 • Litterære tekster (epik og lyrik)
 • Billeder (især kunstbilleder)
 • Musik (sangtekster)
 • Reklamer (reklamebilleder og -film)
Faglige sider

Antologien.dks faglige sider vil indeholde:

 • vejledninger til tekstanalyse af forskellige genrer
 • et leksikon (inddelt i Sprog, Litteratur, Medier og Genrer) med grundige og letforståelige artikler om relevante danskfaglige delemner
 • en digitalisering af Lorenzens Leksikon
Opgaver

opgavesiden vil der bl.a. være adgang til:

 • receptive opgaver (videnstilegnelse og tekstanalyse)
 • perspektiverings-opgaver
 • produktive opgaver
Prøvelicens

Er du som lærer interesseret i at få en uges gratis prøvelicens, er der selvfølgelig mulighed for det. Så kan du se antologien.dk an og vurdere, om du eller din skole vil købe en licens.

Er du interesseret i en gratis prøvelicens, så:

undefinedSKRIV EN BESKED

Glossary

Lorenzens Leksikon

En digitaliseret udgave af Jørgen Lorenzens danskfaglige leksikon som oprindeligt blev udgivet med titlen Litteratur - Studieudgave på forlaget Gad, 1983 (1976).

Produktiv opgave

En produktiv opgave har fokus på at producere (egne) tekster - i modsætning til en receptiv opgave, der handler om at forstå (andres) tekster. De produktive opgaver på antologien.dk går derfor ud på, at eleverne skal anvende deres almene og danskfaglige viden og forståelse til at producere egne tekster.

Receptiv opgave

En receptiv opgave har fokus på forståelse af tekster, hvad enten det drejer sig om at forstå en faglig tekst eller at fortolke en kunstnerisk tekst. De receptive opgaver på antologien.dk går derfor enten ud på at tilegne sig teoretisk viden om danskfaglige delemner eller at analysere og fortolke tekster.

Fjernsyn - af Allan Otte (2009)

Skidt og skrammel (2006)

Du blev født til skidt og skrammel
fjernsyn med mer'
Til sidst så glor du bare sygt på væggen
si'r det rager dig en fjer...

Sang fra cd'en Protestsange.dk. Her fremført af Hush.

Det generede Astrid en Kende, at Veninden saa frimodigt talte om "at elske". Man stod her over for et Verbum, der var paa sin Plads i den finere Digtning – dér forstod Astrid i fuldt Maal at paaskønne det, det vidste hun med sig selv, men hun fandt det smagløst at bruge det i det virkelige Liv.

Fra novellen Genfærdsliv (1944) af Jørgen Nielsen.

Til eksamen uha uha...

Læs dette lille indlæg fra Illustreret Tidende i 1887 om nogle drenge, der skal til latin-eksamen.

Antologien til dansk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK 2019 | CVR 27301754 | Kontakt