Antologien.dk

Denne hjemmeside, antologien.dk, er under udarbejdelse. Den bliver til et grundigt digitalt læremiddel, der består af en antologi-, teori- og opgavedel.

Læremidlet er tænkt til brug i faget dansk i gymnasiale uddannelser og forventes klar 2. april 2018. Til den tid vil skoler kunne købe en billig et-, to- eller treårig licens.

Antologi

Antologi-delen består af tekster, som er tematisk inddelt. Der er mere end 30 temaer. Hvert tema indeholder samlinger af følgende teksttyper:

  • Sagprosa (links til skriftlige informations- og opinionstekster)
  • Litterære tekster (epik og lyrik)
  • Billeder (især kunstbilleder)
  • Musik (sangtekster)
  • Reklamer (reklamebilleder og -film)
Opgaver

På opgavesiden vil der bl.a. være adgang til:

  • receptive opgaver (videnstilegnelse og tekstanalyse)
  • perspektiverings-opgaver
  • produktive opgaver
  • litteraturhistorieopgaver og -forløb
  • temaforløb
Faglige sider

De faglige sider indeholder grundige og letforståelige artikler om relevante danskfaglige delemner.

Glossary

Produktiv opgave

En produktiv opgave har fokus på at producere (egne) tekster - i modsætning til en receptiv opgave, der handler om at forstå (andres) tekster. De produktive opgaver på antologien.dk går derfor ud på, at eleverne skal anvende deres almene og danskfaglige viden og forståelse til at producere egne tekster.

Receptiv opgave

En receptiv opgave har fokus på forståelse af tekster, hvad enten det drejer sig om at forstå en faglig tekst eller at fortolke en kunstnerisk tekst. De receptive opgaver på antologien.dk går derfor enten ud på at tilegne sig teoretisk viden om danskfaglige delemner eller at analysere og fortolke tekster.

Fjernsyn - af Allan Otte (2009)

Skidt og skrammel (2006)

Du blev født til skidt og skrammel
fjernsyn med mer'
Til sidst så glor du bare sygt på væggen
si'r det rager dig en fjer...

Sang fra cd'en Protestsange.dk. Her fremført af Hush.

antologien.dk | © Forlaget Dansksiden.dk 2018 | CVR 27301754 | Kontakt