Antologien.dk

Antologien.dk er et digitalt læremiddel, der består af en omfattende tekstantologi, analysevejledninger og et grundigt danskfagligt leksikon.

Lærere kan få gratis adgang til antologien.dk ved oprettelse af et personligt login. Er du interesseret i det, så undefinedSKRIV EN BESKED.

Se også undefinedpixidansk.dk, som er et frit tilgængeligt uddrag af antologien.dks danskfaglige leksikon.

Antologi

Antologi-delen består af tekster, som er tematisk inddelt. Der er lige nu 27 temaer. Hvert tema indeholder samlinger af flg. teksttyper:

  • Sagprosa (links til skriftlige informations- og opinionstekster)
  • Litterære tekster (epik og lyrik)
  • Billeder (især kunstbilleder)
  • Musik (sangtekster)
  • Reklamer (reklamebilleder og -film)
Faglige sider

Antologien.dks faglige sider indeholder flg. menupunkter:

  • Tekstanalyse med vejledninger til tekstanalyse af forskellige genrer samt grundigt materiale om argumentation, retorik og kommunikation
  • Danskleksikonet, som er inddelt i sektionerne Sprog, Litteratur, Medier, Genrer og 'Andre begreber' med opslag om alle relevante danskfaglige delemner
  • Litteraturhistorie-leksikon med artikler om de væsentligste litterære perioder og retninger.
  • En digitaliseret udgave af J. Lorenzens leksikon Litteratur, udgivet af Gads Forlag i 1976.
Temaer

Teksterne i antologien er ordnet i følgende temaer: alderdom, barndom, Danmark, død, ensomhed og stigmatisering, familie, følelser, hverdagsliv, identitet, krig, kriminalitet, krop, kunst, kærlighed, kærlighedsbrud, køn, litteratur, livskvalitet, medier, musik, politik og samfund, rusmidler, seksualitet, sport, sprog, sygdom og tro.
Senere vil tilføjes temaerne by og land, etik og moral, fremtid, idoler, natur, reklamer og mode, skole, ungdom og venskab.

Varedeklaration:

Antologien.dk indeholder cirka 550 sagprosalinks, 430 kortprosatekster og noveller, 725 digte, 985 kunstbilleder, 300 sangtekster og 440 reklamer samt 488 danskfaglige leksikonartikler.

Se også undefinedpixidansk.dk, som er et frit tilgængeligt uddrag af antologien.dks danskfaglige leksikon.

Glossary

Etik og moral

Moral er regler for, hvad man opfatter som rigtig og forkert, som god eller dårlig opførsel. Etik er de overvejelser, der ligger til grund for, at man opfatter noget som moralsk rigtigt (acceptabelt) eller moralsk forkert (uacceptabelt).
Fx vil de fleste opfatte det som umoralsk, hvis en ung mand står lige foran sin kæreste og tungekysser og gramser seksuelt på en anden.
Grunden til, at mange opfatter en sådan opførsel som umoralsk er, at de mener, at en persons handlinger bl.a. bør bygge på et etisk princip om, at man skal behandle andre mennesker godt, retfærdigt og respektfuldt. I det her nævnte eksempel gør den unge mand det direkte modsatte: Han behandler kæresten urimelig dårligt, ydmyger hen og gør hen meget ked af det.

Kærlighedsbrud

Med 'kærlighedsbrud' menes her, at et kærlighedsforhold brydes, således at parterne skilles.

Stigmatisering

Stigmatisering betyder brændemærkning eller stempling; en stigmatiseret person er en, der er lukket ude fra og uønsket i et bestemt fællesskab. Mobning er en form for stigmatisering.

De havde ikke rigtig styr på ukrudtet, de var begge to dansklærere.

Citat fra Helle Helles roman Dette burde skrives i nutid (2011) s. 13.

Det generede Astrid en Kende, at Veninden saa frimodigt talte om "at elske". Man stod her over for et Verbum, der var paa sin Plads i den finere Digtning – dér forstod Astrid i fuldt Maal at paaskønne det, det vidste hun med sig selv, men hun fandt det smagløst at bruge det i det virkelige Liv.

Fra novellen Genfærdsliv (1944) af Jørgen Nielsen.

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt