Velkommen

Antologien.dk er et digitalt læremiddel til dansk, som består af:

  • en antologi med mere end 1000 sagprosalinks, noveller, digte, billeder, musiknumre og reklamer. Antologien er organiseret i ca. 30 temaer, som elever forhåbentlig vil finde relevante og motiverende at arbejde med
  • et omfattende danskfagligt leksikon med vejledninger i analyse af forskellige tekstgenrer og grundige opslag om alle relevante danskfaglige begreber og delområder

Antologien til dansk er først og fremmest tænkt til brug i faget dansk. Det er dog oplagt at inddrage stof fra dette digitale læremiddel i tværfaglige sammenhænge, når faget dansk indgår heri. I kreative fag, der har med billedkunst og musik at gøre, kan en del af teksterne også have relevans.

Du kan bestille fri adgang her, hvis du er lærer: https://antologien.dk/index.php?id=7.

Mange hilsener fra Jørn Ingemann Knudsen, redaktør og fagforfatter for antologien.dk.

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt