Ophavsret

Vær venligst opmærksom på:

  • at alle tekster og billeder på antologien.dk naturligvis er underlagt de samme regler for ophavsret, og dermed Copydan-aftaler, som havde de været anbragt i trykte udgivelser.
  • at eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Rigtig mange forfattere har bidraget med tekster til antologien.dk.

Antologien.dk har haft forfattere i telefonen og på e-mailen, der har været bekymrede for, om reglerne for kopiering er de samme for tekster i trykte bøger og på websites.

Heldigvis har vi kunnet forsikre alle deltagende forfattere om, at reglerne ér fuldstændig de samme.

Som en repræsentant for CopyDan skrev for flere år siden til antologien.dk:

Med hensyn til forfatternes bekymring for deres Copydan-penge, kan I berolige dem med at forfatternes (autorernes) kopieringsvederlag vil være det samme uanset hvor deres værker publiceres eller offentliggøres. De fraskriver sig altså ikke noget som helst ved at lægge det ud på jeres site; tværtimod er det jo sådan at jo flere steder en forfatter har sine ting offentliggjort på nettet, jo større chance er der for at det bliver kopieret og dermed udløser Copydan-vederlag.

Forfatterne skal ikke oplyse os om hvilke tekster der ligger hvor osv. da kopieringsvederlaget bestemmes ud fra den indberetning af kopier der sker fra skolerne." (Thomas Scharff, CopyDan).

Besked til bidragende forfattere: Hvis du endnu ikke er registreret hos CopyDan Tekst & Node, så tilmeld dig på denne side (klik på linket 'Tilmeld dig som rettighedshaver' i venstremenuen): undefinedhttps://tekstognode.dk/rettighedshavere. (Her er link til selve undefinedtilmeldingsformularen).

Billedkunstnere kan tilmelde sig Visdas (Visuelle Rettigheder i Danmark, som tidligere hed Copydan Billeder) individuelle rettighedsforvaltning på denne adresse: undefinedhttps://reg.visda.dk/nulevende-tilmelding/.

Til toppen

NOTABENE! Det er i visse tilfælde ikke lykkedes at finde/få kontakt til rettighedshavere til tekster og billeder, vi bringer på antologien.dk. Såfremt redaktøren for antologien.dk på denne måde måtte have krænket ophavsrettigheder, er det sket ufrivilligt og utilsigtet.

Skulle nogle rettighedshavere efterfølgende hævde retmæssige krav i denne forbindelse, vil disse blive honoreret, som om der var indgået en aftale. Kan redaktøren for antologien.dk og rettighedshaveren ikke blive enige om betingelserne for fortsat brug af teksterne, vil disse straks blive fjernet fra antologien.dk.

Skulle rettighedshavere, vi ikke har kunnet finde/få kontakt til, efterfølgende kontakte os med krav om fjernelse af rettighedshavers tekster/billeder fra antologien.dk, vil et sådant krav blive imødekommet omgående.

Eventuelle rettighedshavere, der ønsker kontakt vedr. brug af tekster på antologien.dk, kan henvende sig til redaktøren, Jørn Ingemann Knudsen, på e-mailadressen: jik[snabel-a]antologien.dk.

Til toppen

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt