Aforisme

Aforisme: »strøtanke«, tanke udtrykt i en kort, tilspidset eller overraskende form, fx igennem antitese*:

En Filosof, der er meget nymodens, bliver snart meget gammeldags eller metafor*: En Følelse, som Ejermanden selv har Nydelse af, er en forfjasket, befingret Blomst.

Fordi aforismen især er påfaldende ved sin formulering, kan den betragtes som en digterisk mini-genre [1]. Danske aforistikere er Poul Martin Møller (jf. citaterne i og ved denne artikel), Jacob Paludan, Nis Petersen.

[1] En aforisme om aforismen:

Strøtanker, som Frugter af Øjeblikkets klarere Anskuelse, ere poetiske ved deres aforistiske Form, ikke videnskabelige. De ere Tænkningens Kulminationspunkter - et Slags Hermafroditer (: tvekønnede væsner), halv Poesi, halv Prosa.

(Poul Martin Møller, o. 1820).

Til toppen

Glossary

Antitese

Antitese betyder 'modsætning' og bruges bl.a. om sproglige udtryk, der betyder noget modsatrettet, stilles over for hinanden. Fx faste udtryk som 'i lyst og nød', 'som dag og nat' osv. Det kan man kalde en sproglig antitese.
Begrebet antitese bruges også om den modstilling (konflikt), der sker mellem modsatrettede kræfter på handlingsplanet i en tekst. Fx hvis en fortælling handler om den lille mand over for staten, helten over for skurken, den jaloux kvinde over for den utro ægtemand, den religiøse over for ateisten, skønheden over for udyret, Dr. Jekyll over for Mr. Hyde osv. Det kan man kalde en tematisk antitese.

Metafor

En metafor er et sprogligt eller visuelt udtryk, der skal forstås i overført betydning, dvs., at metaforen først forstås rigtigt, når den forstås i en anden end dens bogstavelige betydning.

Metaforens funktion er at overføre bestemte egenskaber fra et element (der kaldes 'kildeområdet') til et andet element (der kaldes 'målområdet'). Eksempel: Mit hjerte det er et vindu med isblomster (fra Jens August Schades digt Regndiamanterne, 1926).

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt