Synkron(isk)

Synkron(isk): »Samtidig«. Synkronisk forskning studerer og sammenligner fænomener, som de foreligger i sig selv - ikke som historisk tilblevne størrelser, faser i en udvikling. En synkron genre*-teori vil definere den enkelte genre som almengyldig kategori, og fx hævde, at der gennem de forskellige litteraturhistoriske perioder eksisterer et konstant novellebegreb.

I praksis er således »synkronisk« ensbetydende med »a-historisk«, »systematisk«. Modsætningen er »diakronisk«.

Til toppen

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt