Surrealisme

Surrealisme (af fransk: surreal: overvirkelig): Retning i moderne malerkunst og litteratur, opstået i Frankrig o. 1920 i tilslutning til dybdepsykologiens (Freuds*) lære om det underbevidste. Surrealismen søger at frigøre en måde at opleve og udfolde sig på, som fornuften har fortrængt ned i det underbevidste: den frie hengivelse til drøm, fantasi og drift. Det surrealistiske digt skal blive til som en »automatskrift«, med viljen koblet fra.

Nogle surrealister tolker fortrængningen af fantasi og driftsliv som det kapitalistiske klassesamfunds fundamentale undertrykkelsesmekanisme; en sådan sammentænkning af Freud og Marx er karakteristisk for Gustaf Munch-Petersen (1912-38), den danske litterære surrealismes vigtigste repræsentant [1].

Surrealisme:

paa virkelighedens dørtærskel

er jeg en smal stjerne,
som har efterladt sine
klæder paa stranden -
med lukkede øjne
og aabne ører
svømmer jeg roligt
paa frihedens havpupil —
med mine lange
sparede ben mærker
jeg hver fold i
havets sitrende ledende
modersovn med
titusenaarsriget i mavens
helgenskrin —
ved den letteste strømning
synker jeg som trællegnisten,
der tænder havet
og smælter laasen —
den mindste skælven,
og intet har været forgæves —

(Gustaf Munch-Petersen: mod Jerusalem, 1934)

Til toppen

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt