Stream of consciousness

Stream of consciousness: »Bevidsthedsstrøm«, betegnelse for gengivelsen af en persons intellektuelt ubearbejdede, associativt sammenkædede bevidsthedsindhold. Stream of c. kan ikke skelnes skarpt fra »indre monolog* (jf. Dækning*); betegnelserne »stream of c.« og »indre monolog« bruges derfor undertiden synonymt.

Almindeligvis forbeholder man dog »stream of c.« til længere passager med ekstrem mangel på normal logisk sammenhæng. Forløbets uhæmmede spontanitet markeres sprogligt med (side)lange sætningskæder, ofte præget af polysyndese*.

- Stream of c. tilhører dette århundredes psykologiske romantradition. Hovedrepræsentanten er James Joyce (Ulysses, 1922). Danske eksempler kan findes hos fx Tom Kristensen (1893-1974), Hærværk (1930) og især hos H.C. Branner (1903-66), Drømmen om en Kvinde (1941) og Ingen Kender Natten (1955) [1].

[1] Stream of consciousness:

. . . Han havde allerede glemt sin tanke og var igen en lille dreng som gik med sin mor på Dyrehavsbakken, og da han bad om en ballon købte hun hele klasen af brogede balloner, men han slap dem allesammen løs og så dem stige op over trætoppene og forsvinde som et regnbueskær i det blå og følte en svimmel lykke indtil også himlen forsvandt og kun insekterne blev tilbage, bierne eller fluerne eller de sorte kravlende myrer. Samtidig sad han helt stille med fingrene klemt fast om bordkanten og øjnene rettet mod et bestemt punkt. . . den kolde klare prik som kendte sandheden var selv et insekt og sad fanget i et usynligt spind, og dets egne tanker var trådene som bandt det uhjælpelig fast med vinger og ben og følehorn, og der kom edderkoppen frem fra sit hjørne som en maskine af logisk arbejdende stempler og vægtstænger . . .

(H.C. Branner: Ingen kender Natten, 1955)

Til toppen

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt