Perspektivering

Perspektivering: Nykritikkens* betegnelse for en læsemåde, der forbinder den snævre tekstanalyse med en historisk placering af tekstens tematiske udsagn, genre* og stil*.

Til toppen

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt