Motiv 2

Motiv 2: En persons begrundelse for at udføre en bestemt handling eller undlade at handle. Motivet kan være bevidst eller ubevidst. Hvor det er den handlende bevidst, kan det formuleres åbent eller forties.

En personkarakteristik består for en stor del i en undersøgelse af personens motiver. Er det angivne motiv det egentlige, eller dækker det over et andet? Hvilken interesse har personen i at skjule sit egentlige motiv for andre - og for sig selv? Er motiverne begrundet psykologisk, fx i opvæksten, eller sociologisk, i personens miljø og samfundsplacering? Er en psykologisk og en sociologisk motivforklaring flettet sammen?

Til toppen

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt