Morale

Morale: den moralske lære, der kan uddrages af et litterært værk. I ældre litteratur formuleres moralen ofte direkte i nogle (vers)linjer til slut; dette er især karakteristisk for 1700-tallets belærende digtning: fx Ludvig Holberg (1684-1754) [1] og Johan Herman Wessel (1742-1785) [2].

Også H.C. Andersen (1805-1875) afslutter flere af sine (børne)eventyr med en - i overensstemmelse med samtidens normer og moral - opbyggelig morale.

[1] Moralen i Jeppe på Bjerget (1723):

At ringe Folk i hast at sætte i stor Ære,
Ey mindre farligt er, end som at trykke ned
Den, der er bleven stor ved Dyd og Tapperhed . . .

[2] Moralen i det satiriske digt "Smeden og Bageren" (1862):

Moral
Beredt til Døden altid vær!
Den kommer, naar du mindst den tænker nær.

Til toppen

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt