Metrum

Metrum (versemål): taktleds-strukturen i et vers* (en verslinje). Jf. Alexandriner*, Blank verse*, Hexameter*, Nibelungenstrofe*.

Til toppen

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt