Metrum

Metrum (versemål): taktleds-strukturen i et vers* (en verslinje). Jf. Alexandriner*, Blank verse*, Hexameter*, Nibelungenstrofe*.

Til toppen

Antologien til dansk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK 2022 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-2-5 | Kontakt