Lix

Lix: forkortelse for »læsbarhedsindex«; metode til at måle, om en sproglig fremstilling er let eller vanskeligt tilgængelig. Lix beregnes som summen af a) den gennemsnitlige meningslængde (: antal ord pr. punktum) og b) procenten af lange ord (ord på 7 bogstaver og derover).

Lix-tallet plejer at ligge mellem 10 og 60. Jo lavere det er, jo lettere er normalt fremstillingen at læse [1].

Lix-analysen har især betydning for pædagoger og bibliotekarer, der skal vælge læsestof til svage læsere (nybegyndere, ordblinde). Mere end et fingerpeg giver analysen imidlertid ikke: korte ord kan også hæmme tilegnelsen (fremmedord, ord brugt i billedlig betydning), lange »meninger« kan både være indviklede sætningskomplekser med mange bisætninger og rækker af korte, sideordnede hovedsætninger.

[1] Lixtolkningsskala:

Skønlitteratur:

1.-3. klasse11-19
3.-6. klasse22-27
6.-7. klasse25-31
7.-10. klasse27-33

Faglitteratur:

3.-6. klasse25-31
6.-7. klasse32-39
7.-10. klasse40-48

(Forslag på basis af statistisk materiale fra Udvalg, nedsat af Dir. for Folkeskolen mm i: Dansk Lix 70, 1970)

Til toppen

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt