Konkret

Konkret: håndgribelig, materielt tilstedeværende, modsat abstrakt*. Konkrete substantiver, »konkreter«, er tingsbetegnelser i modsætning til de abstrakte begrebsbetegnelser.

»Konkret poesi« er en retning inden for modernismens poesi o. 1965, som tillægger skriftbilledet eller lydbilledet en selvstændig og tilnærmelsesvis endegyldig udtryksværdi. Det enkelte ord eksisterer i digtet som konkret materiale, ikke (primært) som betydningsbærer. Da det er sprogets traditionelle og normale opgave at gengive en virkelighed uden for sproget selv, betegner den konkrete (: materialebundne) poesi samtidig et sidste trin i udviklingen imod den rene abstraktion fra virkeligheden [1].

En slags forløber for den konkrete poesi er barokkens* figurdigte*.

[1] Konkret poesi:

ikoner

1                    2
herherherher   nærmerenærmestnær
her erherher    nærmerenærmestnær
herher erher    nærmerenærmestnær
herherher er    nærmerenærmestnær

(Hans-Jørgen Nielsen, Vindrosen 1966/3 - hvis gennemgående tema er konkretismen)

Til toppen

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt