Kapitel

Kapitel: afsnit i en roman, fremhævet af forfatteren med nummer eller overskrift. Kapitlet udgør en mere eller mindre sluttet indholdsenhed. Det kan foregå inden for et begrænset tidsrum eller på det samme sted; overgangen til næste kapitel kan så indebære et tidsspring eller stedskifte [1]. Eller kapitlet kan være samlet omkring en enkelt vigtig begivenhed eller en selvstændig delhandling.

Romanens kapitler forbindes almindeligvis af handlingssammenhængen, men kan desuden, på tværs af handling* og kronologi*, knytte sig til hinanden som paralleller og kontraster, jf. Gentagelse* og Antitese*.

[1] Diskrete tidsspring fra kapitel til kapitel:

II: Det var de korte Dage. Saa strid Regn og saa mat Snesjap . . .
III: Det var hen i Foraaret.
VI: Vinteren gik og Vaaren og Somren, der smilte over Markerne.
VII: Det var den første Vinterdag. Høj Luft og tyndt Snelag over den letfrosne Jord.

(Herman Bang: Ved Vejen, 1886)

Til toppen

Glossary

Antitese

Antitese betyder 'modsætning' og bruges bl.a. om sproglige udtryk, der betyder noget modsatrettet, stilles over for hinanden. Fx faste udtryk som 'i lyst og nød', 'som dag og nat' osv. Det kan man kalde en sproglig antitese.
Begrebet antitese bruges også om den modstilling (konflikt), der sker mellem modsatrettede kræfter på handlingsplanet i en tekst. Fx hvis en fortælling handler om den lille mand over for staten, helten over for skurken, den jaloux kvinde over for den utro ægtemand, den religiøse over for ateisten, skønheden over for udyret, Dr. Jekyll over for Mr. Hyde osv. Det kan man kalde en tematisk antitese.

Antologien til dansk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK 2022 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-2-5 | Kontakt