Imagisme

Imagisme: retning inden for moderne lyrik*. Imagismen (af lat. »imago«: billede) vil alle stilistiske forsiringer til livs; digtet skal være et præcist og fortættet, sagligt billede af en oplevet virkelighed.

Retningen udvikledes af engelske og amerikanske lyrikere o. 1. verdenskrig. I dansk lyrik kan imagistiske bestræbelser bl.a. konstateres i Gustaf Munch-Petersens sene digte [1] og hos Robert Corydon.

[1] Imagisme: det præcise billede af en oplevet virkelighed:

fiskerleje
oktobers horisont
er højere end kirkens spir -
på dens takkede kant
vandrer små dampere
i række -
på kysten hamrer havet sort
trommende -
og store vejrbidte mænd
kløver pindebrænde
med små økser -

(Gustaf Munch-Petersen, nitten digte, 1937)

Til toppen

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt