Genstandshelhed

Genstandshelhed: grammatisk betegnelse for en konstruktion med et substantiv som overordnet led, »kerne«. De tilknyttede led (såkaldte adled) kan enten bestemme kernen vha. foranstillede numeraler (talord), pronominer (stedord), genitiver: to huse, mit hus, mandens hus - eller beskrive kernen vha. foranstillede adjektiver (tillægsord), efterstillede præpositionsled (forholdsord, som selv er genstandshelheder), relative ledsætninger [1].

Genstandshelheder af påfaldende omfang kendetegner beskrivende stil.

Jf. Forvægt* og Bagvægt*.

[1] Genstandshelhed:

»en høj, slank, ung DAME med et smalt Ansigt og store mørke, stjernelignende Øjne«.

(Karen Blixen: Sidste Fortællinger, 1957)

Til toppen

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt