Forfatter

Forfatter: ophavsmanden til en skreven eller trykt fremstilling, uanset om denne er fiktion* eller sagprosa*. Det neutrale, saglige ord »forfatter« er i dag ved at fortrænge det værdiladede »digter«*.

Til toppen

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt