Episke love

Episke love: den danske folkeminde*-forsker Axel Olriks betegnelse for de regler, der bestemmer komposition* og fortællemåde i folkedigtningen*: sagn*, eventyr*, folkeviser*.

De vigtigste af de episke love, som Olrik påviste, er:

  • reglerne om handlingens enhed og handlingens ligeløb (dvs. at handlingen hele tiden bevæger sig kronologisk fremad)
  • totalsloven: (kun to personer på scenen samtidig)
  • modsætningsloven, der angår forholdet mellem fortællingens hovedpersoner: ung/gammel, fattig/rig, god/ond, stor/lille, jf. Antitese*
  • tretalslov: tre brødre, tre prøver
  • bagvægtloven: sidste person eller begivenhed i en række er den vigtigste, jf. Klimaks*
  • indledningsloven: fortællingen begynder med et roligt optrin, som den egentlige handling udvikler sig af, jf. In medias res*
  • hvileloven: fortællingen lægger sig til ro med et kort afsnit efter den sidste afgørende begivenhed (»og de levede lykkeligt...«), jf. Pointe* [1].

De episke love kan under ét forstås som en bestræbelse for enkelhed og overskuelighed, delvis begrundet i den mundtlige overleverings krav til hukommelsen.

[1] Axel Olrik eksemplificerer de episke love:

(Hrolf Krakes saga, afsnittet om Frode k. 1-4); Brødrene Halfdan og Frode havde hver sit rige, den ene var godsindet, den anden en ufredsmand (indledningslov, modsætningslov). [Frode dræber broderen; Halfdans sønner skjules på Vifils ø:] Frode leder efter kongesønnerne; troldmænd åbenbarer ham, at de er i hans nærhed og snarest dær på øen. Frodes 3 forsøg på at fange dem: 1) mændenes komme, 2) de sendes straks i ny søgning, 3) Frode er selv med (3-tal, stigning). Vifil sender drengene til Sævil jarl . . . (de) følger Sævil, da han drager til gilde i kongsgården: . . . En vølve åbenbarer deres tilstedeværelse for Frode . . . det lykkes dem at flygte, og dernæst at brænde Frode inde. »Dær indebrændte også Sigrid, mor til Helge og Hroar, ti hun vilde ikke gå ud«; de lønner Sævil... og overtager riget (hvilelov).

(Nogle Grundsætninger for Sagnforskning = Danmarks Folkeminder nr. 23, 1921)

Til toppen

Glossary

Antitese

Antitese betyder 'modsætning' og bruges bl.a. om sproglige udtryk, der betyder noget modsatrettet, stilles over for hinanden. Fx faste udtryk som 'i lyst og nød', 'som dag og nat' osv. Det kan man kalde en sproglig antitese.
Begrebet antitese bruges også om den modstilling (konflikt), der sker mellem modsatrettede kræfter på handlingsplanet i en tekst. Fx hvis en fortælling handler om den lille mand over for staten, helten over for skurken, den jaloux kvinde over for den utro ægtemand, den religiøse over for ateisten, skønheden over for udyret, Dr. Jekyll over for Mr. Hyde osv. Det kan man kalde en tematisk antitese.

Folkevise

også kaldet 'ballade'. Oprindelig kendetegnet ved at være en fortælling, der blev fremført som sang. En folkevise var skrevet på vers (dvs. inddelt i strofer) ofte med omkvæd. Folkevise-genren blev introduceret i Norden i 1200-tallet. Man kender til 837 oprindelige folkeviser i Norden fra den tid. Over 300 af dem er danske. Læs mere på Dansk Wikipedia.

In medias res

In medias res betyder 'midt i tingene'. Udtrykket bruges i litterær sammenhæng om den indledning i fx en novelle eller roman, der er kendetegnet ved at starte midt i en handling, der tilsyneladende allerede er i fuld gang.

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt