Direkte tale

Direkte tale: den ordrette gengivelse af, hvad en person siger. Den direkte tale introduceres gerne med en angivelse af, hvem der taler.

I ældre fortællestil gengives personernes tanker ofte som direkte tale. Med naturalismen* afløses denne form for indre monolog*. Jf. Dialog*.

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt