Digt

Digt: et litteraturværk i bunden form. Ved bunden form forstår man traditionelt, at sproget er organiseret i ct fast metrum*, evt. med rim*.

I prosadigte ytrer den sproglig-stilistiske bearbejdelse sig dog ved billedstrukturer og gentagelser* og ved en mere eller mindre udtalt tendens til rytmisk prægning.

Et digt er som regel et stykke lyrik*, men ordet bruges også om formstrenge værker i andre genrer*.

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt