Cæsur

Cæsur: betegnelse for den obligatoriske pausering, der deler visse længere versemål i 2 halvvers.

Cæsuren kan være bundet til det samme sted (i alexandrineren* fx altid efter 6. stavelse) eller indtræde på forskellige steder midt i verset, som i hexametret* [1].

[1] Eksempel på cæsur i et hexameter:

Slige var Talerens Ord | Da forklarte sig Dommerens Aasyn . . .

(Oehlenschlæger: Langelandsreisen, 1805; jf. citat ved artiklen Alexandriner)

Til toppen

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt