Billedsprog

Billedsprog: fællesbetegnelse for metaforer* og sammenligninger*. Også allegori* og parabel*, som er en slags udvidede anvendelser af metaforen, hører til billedsproget. Det karakteristiske ved enhver form for billedsprog er, at ord anvendes i en overført eller uegentlig betydning. Derfor kan det diskuteres, om de forskellige former for metonymi* skal medregnes; jf. artiklerne om Metonymi* og Metafor* [1].

[1] Billedsprog:

Til tekstbeskrivelsens teknik hører en nøjagtig terminologi til beskrivelse af de semantiske strukturer, der omkredses i gængse begreber som »billede«, »sammenligning«, »metafor«, »symbol« og lignende. Også her finder man i den traditionelle stilistik de to hovedbestræbelser: klassifikation og bestemmelse af effekter (...) For tekstbeskrivelsen er det (...) af vigtighed, at der kan gøres nøje rede for de semantiske strukturer. I den hensigt kan selve det metaforiske afbildningsforhold beskrives med få og enkle termer. Vanskeligheden ligger først og fremmest i den nøjagtige bestemmelse af de betydningsområder, der sammenknyttes ved den metaforiske relation.

(Peter Brask: Tekst og Tolkning, 1974)

Til toppen

Glossary

Allegori

Allegori betyder 'at sige noget andet', og det er netop i den betydning, at det skal forstås, når man kalder en tekst for allegorisk. En allegorisk fortælling eller et allegorisk digt handler om noget andet, end man måske umiddelbart tror. Man udtrykker det også på den måde, at en allegori skal forstås i overført betydning, dvs. i en anden end dens bogstavelige betydning. Det bedst kendte eksempel på en allegori er H.C. Andersens eventyr Den Grimme Ælling (1843), der på det bogstavelige plan handler om en ælling, der går mange strabadser igennem før den bliver lykkelig, men som i overført betydning skal forstås som en fortælling om, hvordan menneskers liv kan forme sig.

Metafor

En metafor er et sprogligt eller visuelt udtryk, der skal forstås i overført betydning, dvs., at metaforen først forstås rigtigt, når den forstås i en anden end dens bogstavelige betydning.

Metaforens funktion er at overføre bestemte egenskaber fra et element (der kaldes 'kildeområdet') til et andet element (der kaldes 'målområdet'). Eksempel: Mit hjerte det er et vindu med isblomster (fra Jens August Schades digt Regndiamanterne, 1926).

Metonymi

En metonymi er et ord eller et udtryk, der skal forstås i overført eller udvidet betydning, idet det peger på et andet ord eller udtryk, som det er erstatning (substitution) for, og som det betydningsmæssigt har nærhed til/forbindelse med.

Et par eksempler: De ville en tur i det grønne, hvor udtrykket i det grønne er erstatning for 'naturen'. Det hvide hus har besluttet..., hvor udtrykket Det Hvide Hus er substitution for den politiske ledelse (præsidenten) i USA.

Symbol

Et symbol er i bred forstand en genstand som repræsenterer (står for) noget andet end sig selv. Fx kan korset være symbol på kristendom, Dannebrog symbol på Danmark osv. I litteratur optræder ofte symboler. Betydningen af et symbol er afhængig af den tekstlige sammenhæng, det indgår i. Fx kan en rose symbolisere Jesus, ungdom, kærlighed, livsglæde mv. Ordet (farven) 'sort' kan - afhængigt af sammenhængen - symbolisere kontrol, dominans, tristhed, ondskab, sorg, død, krig osv.

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt