Association

Association: (tanke)forbindelse. Forestillinger fremkalder hinanden: vi hører ordet »strand« og kommer også til at tænke på sommerferie og badeliv. Sammenhængen mellem forestillingerne kan bero på lighed, kontrast [1] og samtidighed (som i ovenstående eks.).

Sproget i lyrik* udnytter i særlig grad ordenes associationsmuligheder, jf. metafor*, konnotation*, sammenligning*, symbol*. Ikke alle associationer kan dog accepteres i en rimelig fortolkning. De gyldige associationer til et ord bekræftes og fremmes af andre ord i sammenhængen. Private associationer (»hvad dét ord siger mig«) strider ofte direkte imod tekstens udsagn i øvrigt.

[1] En forstyrrende kontrast-association:

. . . nu har vi vænnet os til en bestemt linje, den første: 'Rejs jer, fordømte her på Jorden' - hvorfor så lave den om? 'Til kamp, fortabte kammerater' skriver du.

- Af to grunde, 'rejs jer' er umuligt at synge på den melodi. . . Desuden har linjen altid forekommet mig at være religiøs. 'Her på Jorden' - i modsætning til hvad? Himmel? Helved? ...

(Interview i ’minavisen’ 1.5.1975 med Ivan Malinovski om hans nyoversættelse af 'Internationale’).

Til toppen

Glossary

Association

En association er en bestemt tanke, forestilling eller følelse, som spontant fremkaldes i hovedet på en person, når han eller hun ser, hører, smager eller læser noget bestemt. En association er ofte knyttet til en persons erindringer og erfaringer, således at, hvis han fx dufter en bestemt duft, så vækker det minde om en bestemt tidligere begivenhed, hvis han ser en kvinde i gul kjole, bliver han lidt trist, fordi han mindes en kæreste, der slog op, eller hvis han læser om unges 'fjumreår' i avisen, så ser han måske for sig nogle unge, der laller rundt og ikke kan tage sig sammen til at begynde på en uddannelse efter gymnasiet.

Metafor

En metafor er et sprogligt eller visuelt udtryk, der skal forstås i overført betydning, dvs., at metaforen først forstås rigtigt, når den forstås i en anden end dens bogstavelige betydning.

Metaforens funktion er at overføre bestemte egenskaber fra et element (der kaldes 'kildeområdet') til et andet element (der kaldes 'målområdet'). Eksempel: Mit hjerte det er et vindu med isblomster (fra Jens August Schades digt Regndiamanterne, 1926).

Symbol

Et symbol er i bred forstand en genstand som repræsenterer (står for) noget andet end sig selv. Fx kan korset være symbol på kristendom, Dannebrog symbol på Danmark osv. I litteratur optræder ofte symboler. Betydningen af et symbol er afhængig af den tekstlige sammenhæng, det indgår i. Fx kan en rose symbolisere Jesus, ungdom, kærlighed, livsglæde mv. Ordet (farven) 'sort' kan - afhængigt af sammenhængen - symbolisere kontrol, dominans, tristhed, ondskab, sorg, død, krig osv.

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt