Allegori

Allegori: flerleddet, billedlig fremstil­ling, hvis enkelte led er konkrete sym­boler* på abstrakte* begreber. Ofte er symbolerne personifikationer*.

Allegorien er altså en slags over­sættelse fra abstrakt til konkret, og det er netop karakteristisk for den, at den hænger bedst sammen på det ab­strakte plan. I jo højere grad den konkrete fremstilling danner én slut­tet helhed, jo mere nærmer allegorien sig parablen*.

Allegorien tilhører den ældre litte­ratur [1].

En allegorisk tendens kan dog undertiden spores i modernis­mens* prosa (Seeberg, Villy Sørensen, Sven Holm).

[1] Allegori:

... Endelig ... saae han, at hvad han havde taget for en Stierne var Freyas straalende Guldkarm [kærlighedsgudindens vogn]. Paa Karmen sad den høye Asynia [gudinde] selv, i al sin Pragt og Herlighed, og ved hver Side af hende tvende Møer, som han endnu ikke kiendte. Freya selv havde et stort blaat, bølgende Klædebon om sine hvide Skuldre, som flagrede langt tilbage og tabte sig i den rene Him­mel ...

(Oehlenschläger: Vaulundurs Saga, 1805)

Til toppen

Glossary

Allegori

Allegori betyder 'at sige noget andet', og det er netop i den betydning, at det skal forstås, når man kalder en tekst for allegorisk. En allegorisk fortælling eller et allegorisk digt handler om noget andet, end man måske umiddelbart tror. Man udtrykker det også på den måde, at en allegori skal forstås i overført betydning, dvs. i en anden end dens bogstavelige betydning. Det bedst kendte eksempel på en allegori er H.C. Andersens eventyr Den Grimme Ælling (1843), der på det bogstavelige plan handler om en ælling, der går mange strabadser igennem før den bliver lykkelig, men som i overført betydning skal forstås som en fortælling om, hvordan menneskers liv kan forme sig.

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt