Faglige sider

Under menuen 'Faglige sider' er der adgang til følgende undermenuer:

  1. Tekstanalyse - Her er vejledninger i, hvordan man undersøge forskellige teksttyper.
  2. Danskleksikon - Et leksikon indeholdende kortere og længere opslag om danskfaglige begreber og delemner. Leksikonnet er opdelt i følgende underafdelinger: Sprog, litteratur, medier, genrer og 'andre danskfaglige begreber'.
  3. Litteraturhistorie - En gennemgang af kendetegn ved de væsentligste litteraturhistoriske perioder og litterære retninger.
  4. Tidslinjer - Et par opstillinger, der skal give overblik over historiens gang. Den ene har fokus på forskellige kunstneriske retninger, den anden på litteratur.
  5. Links - En linksamling indeholdende henvisninger til hjemmesider om danskfaglige emner. Her er også en samling af link, der kaldes 'Eksamenslink'. Den er tænkt til brug ved mundtlig eller skriftlig eksamen i dansk - hvis man har adgang til internettet - og lige mangler at få genopfrisket vigtig viden om et specifikt danskfagligt delemne.

Indhold

    antologien.dk - et digitalt læremiddel til faget dansk | © Jørn Ingemann Knudsen 2017 | Kontakt