Antologien.dk

Denne hjemmeside, antologien.dk, er under udarbejdelse. Den bliver til et grundigt digitalt læremiddel, der består af en antologi-, teori- og opgavedel.

Læremidlet er tænkt til brug i faget dansk i gymnasiale uddannelser og forventes klar 5. feb. 2018. Til den tid vil skoler kunne købe et billigt årsabonnement.

Antologi

Antologien består af 40 temaer. Hvert tema indeholder samlinger af følgende teksttyper:

  • Sagprosa (links til skriftlige informations- og opinionstekster)
  • Litterære tekster (epik og lyrik)
  • Billeder (fakta- og fiktionsbilleder)
  • Musik (musiknumre og -videoer)
  • Reklamer (reklamebilleder og -film)
Faglige sider

De faglige sider indeholder grundige og letforståelige artikler om, hvordan man kan analysere, fortolke, perspektivere og vurdere forskellige typer af tekster.

Desuden er der en leksikonafdeling, der består af en digitaliseret udgave af Jørgen Lorenzens danskfaglige leksikon med titlen Litteratur, Gad 1983 (1976) og redaktørens egne artikler.

Eksempler

På eksempelsiden vises eksempler på brug af virkemidler i skriftsproglige, visuelle og audiovisuelle tekster.

Opgaver

På opgavesiden vil der bl.a. være adgang til:

  • sproglige, litterære og mediemæssige opgaver
  • teoretiske og formidlingsorienterede opgaver
  • undervisningsdifferentierede opgaver

Fjernsyn - af Allan Otte (2009)

Skidt og skrammel (2006)

Du blev født til skidt og skrammel
fjernsyn med mer'
Til sidst så glor du bare sygt på væggen
si'r det rager dig en fjer...

Sang fra cd'en Protestsange.dk. Her fremført af Hush.

Har du set?

Her vil jævnligt gives information om opdateret, nyt eller bare spændende stof på siden, som du måske ikke lige har lagt mærke til.

antologien.dk | © Forlaget Dansksiden.dk 2017 | CVR 27301754 | Kontakt