Antologi

Denne del af hjemmesiden er en antologi, der indeholder en stor samling af forskellige typer af tekster.

Antologien er inddelt i forskellige emneområder (temaer), som I forhåbentlig vil synes er nogenlunde interessante og vedkommende at beskæftige sig med.

Her er temaer, der har at gøre med alderdom, barndom, Danmark, dreng/mand, død, ensomhed, etik og moral, familie, følelser, generationsforskel, hverdagsliv, identitet, idoler, krig, kriminalitet, krop, kulturforskel, kunst, kærlighed, kærlighedsbrud, kønsforskel, litteratur, livskvalitet, medier, mode, musik, opdragelse, pige/kvinde, politik, reklamer, rusmidler, seksualitet, selviscenesættelse, skole, sport, sprog, stigmatisering, sygdom, tro, ungdom og venskab.

Hvert tema i antologien vil indeholde samlinger af følgende teksttyper:

  1. Sagprosa (links til skriftlige fakta- og meningstekster)
  2. Litterære tekster (epik (kortprosa og noveller) og lyrik)
  3. Billeder (især malerier, men også fotografier af skulpturer og kunstinstallationer)
  4. Musik (musiknumre og -videoer)
  5. Reklamer (danske og udenlandske reklamebilleder og -film)

Ordforklaringer

Etik og moral

Moral er regler for, hvad man opfatter som rigtig og forkert, som god eller dårlig opførsel. Etik er de overvejelser, der ligger til grund for, at man opfatter noget som moralsk rigtigt (acceptabelt) eller moralsk forkert (uacceptabelt).
Fx vil de fleste opfatte det som umoralsk, hvis en ung mand står lige foran sin kæreste og tungekysser og gramser seksuelt på en anden.
Grunden til, at mange opfatter en sådan opførsel som umoralsk er, at de mener, at en persons handlinger bl.a. bør bygge på et etisk princip om, at man skal behandle andre mennesker godt, retfærdigt og respektfuldt. Og i det her nævnte eksempel gør den unge mand det direkte modsatte: Han behandler kæresten urimelig dårligt, ydmyger ham/hende og gør ham/hende meget ked af det.

Kærlighedsbrud

Med 'kærlighedsbrud' menes her, at et kærlighedsforhold brydes, således at parterne skilles.

Meningstekst

Meningstekster (også kaldet opinionstekster) er tekster, der en kendetegnet ved, at afsenderen tilkendegiver sin mening om et eller andet forhold, der har med virkeligheden at gøre. Typiske meningstekster er debatindlæg, læserbreve, kronikker, klummer, anmeldelser mv.

Stigmatisering

Stigmatisering betyder brændemærkning eller stempling; en stigmatiseret person er en, der er lukket ude fra og uønsket i et bestemt fællesskab. Mobning er en form for stigmatisering.

antologien.dk | © Forlaget Dansksiden.dk 2017 | CVR 27301754 | Kontakt