Opgaver

Når antologien.dk åbner, vil der her være adgang til forskelligartede opgaver, som elever kan arbejde med i dansktimerne.

Der vil være opgaver:

  • som dækker Dansk A-bekendtgørelsernes kernestofområder
  • som har fokus på reception, dvs. på tilegnelse af viden om og forståelse af danskfaglig teori og anvendelse af denne viden og forståelse til analyse og fortolkning af forskellige teksttyper
  • som har fokus på produktion, dvs. på elevernes kreative og innovative produktion af skriftlige, mundtlige og multimodale tekster
  • som har fokus på perspektivering af tekster
  • som har fokus på specielle temaer (jf. antologiens tekstopdeling i forskellige temaer)
  • om litterære perioder og litterære retninger
Antologien til dansk | © Forlaget Dansksiden.dk 2018 | CVR 27301754 | Kontakt