Opgaver

× OBS! Denne del af antologien.dk er under udarbejdelse. Den er klar d. 6. jan. 2020.

Når opgavesiden her er færdig, vil der være adgang til forskelligartede opgaver, som:

  • dækker Dansk A-bekendtgørelsernes sproglige, litterære og mediemæssige perspektiver
  • har fokus på reception, dvs. på tilegnelse af viden om og forståelse af danskfaglig teori og anvendelse af denne viden og forståelse til analyse og fortolkning af forskellige teksttyper
  • har fokus på produktion, dvs. på elevernes kreative og innovative produktion af skriftlige, mundtlige og multimodale tekster
  • har fokus på perspektivering af tekster
  • har fokus på specielle temaer (jf. antologiens tekstopdeling i forskellige temaer)
  • har fokus på tekster fra vigtige litterære perioder og litterære retninger, herunder tekster af kanonforfattere
  • har fokus på norske og svenske tekster

Til toppen

Antologien til dansk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK 2019 | CVR 27301754 | Kontakt