Opgaver

Når antologien.dk åbner, vil der her være adgang til forskelligartede opgaver, som elever/kursister kan arbejde med i dansktimerne.

Der vil være opgaver:

  • som dækker både det sproglige, litterære og mediemæssige perspektiv og kombinationer af disse
  • som har fokus på reception, dvs. på tilegnelse af viden om og forståelse af danskfaglig teori og kunne anvende denne til analyse og fortolkning af forskellige teksttyper
  • som har fokus på produktion, dvs. på elevernes kreative produktion af skriftlige, mundtlige og multimodale tekster
  • som har fokus på perspektivering af tekster
antologien.dk | © Forlaget Dansksiden.dk 2017 | CVR 27301754 | Kontakt