Opgaver

Under denne menu er der adgang til forskelligartede opgaver, som elever/kursister kan arbejde med i dansktimerne. Der vil være opgaver:

  • som dækker både det sproglige, litterære og mediemæssige stofområde.
  • som især har fokus på reception, dvs. på elevernes kritiske forholden sig til, forståelse for og oplevelse af forskellige typer af nonfiktion- og fiktionstekster.
  • som har fokus på produktion, dvs. på elevernes skriftlige, mundtlige og (audio)visuelle formidling.
  • Og der vil være opgaver til eksterne tekster, dvs. til tekster, der ikke ligger på denne hjemmeside, men 'ude' på internettet.

antologien.dk - et digitalt læremiddel til faget dansk | © Jørn Ingemann Knudsen 2017 | Kontakt