Opgaver

Når antologien.dk åbner, vil der her være adgang til forskelligartede opgaver, som elever/kursister kan arbejde med i dansktimerne.

Der vil være opgaver:

  • som dækker både det sproglige, litterære og mediemæssige perspektiv og kombinationer af disse
  • som har fokus på reception, dvs. på elevernes kritiske forholden sig til, forståelse for og oplevelse af forskellige typer af nonfiktion- og fiktionstekster
  • som har fokus på produktion, dvs. på elevernes skriftlige, mundtlige og multimodale formidling.
  • som har fokus på sammenligning mellem forskellige tekster

Ordforklaringer

Sammenligning

Begrebet sammenligning bruges i to forskellige betydninger i dansk.
1) I billedsproglig sammenhæng er en sammenligning kendetegnet ved, at to sproglige led i en sætning sammenlignes. Man siger, at det ene leds (sammenligningens kilde) egenskaber overføres til det andet led (sammenligningens mål). Eksempel: Manden [mål] opførte sig som en olm [egenskab] tyr [kilde].
2) I forbindelse med perspektivering af tekster vil det ofte være en god idé at udføre en sammenligning mellem den analyserede tekst og andre tekster.

antologien.dk | © Forlaget Dansksiden.dk 2017 | CVR 27301754 | Kontakt